GRAFT

Nhóm AgNext hợp tác với GRAFT Challenge để mang các giải pháp số cải thiện chất lượng thực phẩm đến Việt Nam

AgNext Technologies là một công ty khởi nghiệp agritech của Ấn Độ chuyên số hóa quy trình đánh giá chất lượng thực phẩm với bộ giải pháp quản lý chất lượng toàn diện.

Công nghệ nông nghiệp chính xác của ListenField hỗ trợ nông dân Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

Thực hành canh tác kém bền vững là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái tài nguyên và năng suất nông nghiệp thấp ở Việt Nam.