GRAFT

Chúng tôi mang đến những giải pháp công nghệ phù hợp cho người nông dân và các doanh nghiệp tiên phong để giải quyết những thách thức cấp thiết của nền nông nghiệp.

Đội ngũ chuyên gia GRAFT rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, đổi mới sáng tạo, đầu tư, chiến lược kinh doanh và hỗ trợ các hộ nông dân nhỏ. Chúng tôi mang đến những giải pháp công nghệ phù hợp cho người nông dân và các doanh nghiệp tiên phong để giải quyết những thách thức cấp thiết của nền nông nghiệp.

Nhóm lãnh đạo chương trình

Nhóm khu vực

Justin Ahmed

Will Taing
Cal Fournier
Cal Fournier
Nhóm Việt Nam
Nguyễn Đức Tùng
Nguyễn Duy Hoàng
Phạm Hoàng Ngân
Pham Vinh Quang
Hội đồng tư vấn
Rob Hulme
Asia Director
Beanstalk
Lê Thị Thu Hà

Director,
Foreign Trade University Innovation & Incubation Space (FIIS)

Dominic Mellor
Senior Private Sector Specialist
ADB Ventures
Siang Hee Tan
Executive Director
CropLife Asia
Rob Hulme
Asia Director
Beanstalk
Lê Thị Thu Hà
Director,
Foreign Trade University Innovation and Incubation Space (FIIS)
Dominic Mellor
Senior Private Sector Specialist
ADB Ventures
Siang Hee Tan
Executive Director
CropLife Asia
Tom Wood
Vietnam Country Director CSIRO
Nguyen Trung Anh
R&D Director of the PAN Group
Tom Wood
Vietnam Country Director CSIRO
Nguyen Trung Anh
R&D Director of the PAN Group
Đối tác

Các đơn vị cộng tác

Các chương trình hỗ trợ khác

Chương trình Thách thức Công nghệ Nông nghiệp Vùng Mê Kông (MATCh)
Năm 2017 - 2018, Beanstalk và MBI đã cộng tác cùng Future Food Asia và Chương trình Hỗ trợ Nông nghiệp Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng để thực hiện Chương trình Thách thức Công nghệ Nông nghiệp Vùng Mê Kông. MATCh hỗ trợ các đơn vị khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển sản phẩm và mạng lưới, học hỏi từ các doanh nghiệp trong ngành, giới thiệu các giải pháp công nghệ và tiếp cận thị trường cũng như các nguồn vốn. Chương trình hướng tới các doanh nghiệp với giải pháp đột phá có khả năng mở rộng tại Cam-pu-chia, Lào, My-an-ma và Việt Nam. MATCh được tài trợ bởi Chính phủ Úc và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
GRAFT Ấn Độ
Chương trình GRAFT Ấn Độ 2019 là một chương trình thách thức công nghệ nông nghiệp xuyên biên giới tập trung vào thích ứng biến đổi khí hậu và hệ thống cây trồng sử dụng nguồn nước mưa. Chương trình hướng đến việc tăng tốc sử dụng công nghệ nông nghiệp thông qua việc nội địa hoá các công nghệ phù hợp và mô hình kinh doanh để đạt được những ảnh hưởng và hiệu quả thương mại cao.
AgriFood Evolution
AgriFood Evolution là một sáng kiến kéo dài bốn năm của Beanstalk và Food Innovation Australia trực thuộc Chính phủ Liên bang Úc. Hàng năm, chương trình lựa chọn 12 doanh nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo từ bờ Nam nước Úc để tham dự một chương trình hỗ trợ 90 ngày, mang đến những công cụ giúp họ mở rộng kinh doanh.
Chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam (Fintech Challenge Vietnam)

Trong năm 2017 và 2019, MBI đồng tổ chức một chương trình tăng tốc khởi nghiệp dựa trên thách thức thị trường với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV). Chương trình được tài trợ bởi Chính phủ Úc và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).