GRAFT

Hợp tác với chúng tôi để hỗ trợ Chương trình GRAFT thành công tại Việt Nam.
 

GRAFT đưa doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu tiếp cận tới những công nghệ đột phá có khả năng chuyển đổi nền nông nghiệp tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt tại những thị trường đang phát triển mạnh mẽ như Việt Nam.

 

GRAFT mang đến những cơ hội đầu tư độc nhất và cái nhìn cận cảnh tới những doanh nghiệp tiên phong trong công nghệ nông nghiệp đã thành công trên thị trường và đang trên đà mở rộng.

Liên kết thương hiệu của bạn với Chương trình GRAFT Việt Nam sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường, đồng thời cải thiện sinh kế của người nông dân, tăng giá trị nông sản và bảo vệ môi trường.

Các khoản đầu tư từ US$ 100,000 có cơ hội nhận lợi nhuận từ chính sự tăng trưởng của các doanh nghiệp công nghệ.
Đặt lịch trao đổi với chúng tôi để hiểu rõ hơn về lợi ích của một nhà tài trợ cho Chương trình GRAFT, giúp thay đổi tương lai của nền nông nghiệp Việt Nam và khu vực Mê Kông.