GRAFT

Chương trình Thách thức GRAFT Việt Nam 2021 tìm kiếm những giải pháp công nghệ giúp thay đổi tương lai nền nông nghiệp Việt Nam.

Challenge

Thách Thức Chung

Cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng cao: Người nông dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, cần tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng cao với chi phí phải chăng (chẳng hạn như các loại máy móc, công nghệ phù hợp, nguồn nhân lực, giống cây trồng, phân bón và vốn vay) để có thể đảm bảo tính bền vững và khả năng sinh lời.

Giảm thiểu tỉ lệ tổn thất sau thu hoạch: Người nông dân cần những giải pháp lưu trữ và vận chuyển lạnh hiệu quả nhằm giảm hao hụt và đảm bảo chất lượng nông sản sau thu hoạch tới tay người tiêu dùng. Đây là một yếu tố cực kì quan trọng để giữ giá trị nông sản, đảm bảo tính bền vững và nguồn cung.

Xây dựng lòng tin của người tiêu dùng: Các doanh nghiệp nông nghiệp cần giải pháp để người tiêu dùng tin tưởng vào doanh nghiệp và sản phẩm, từ đó thấy được những cam kết về VSATTP và đảm bảo chất lượng trong quy trình sản xuất. Đây cũng là một yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm trong xuất khẩu cũng như lưu thông nội địa và góp phần quan trọng trong việc truy xuất nguồn gốc.

Thách Thức Ngành Trồng Trọt

Cải thiện khả năng quản lý hoạt động ký kết hợp đồng liên kết và thực hiện hợp đồng liên kết chuỗi giá trị trang trại: Các doanh nghiệp nông nghiệp cần cải thiện khả năng quản lý hoạt động ký kết và thực hiện hợp đồng liên kết chuỗi giá trị nhằm kết nối và nắm bắt thông tin với người nông dân tốt hơn, từ đó cải thiện khả năng dự báo sản lượng chính xác hơn. Điều này sẽ làm giảm rủi ro trong việc thực hiện hợp đồng liên kết và cải thiện phục vụ khách hàng.

Quản lý rủi ro từ thời tiết: Các doanh nghiệp nông nghiệp cần có công nghệ và thiết bị với chi phí hợp lý giúp người nông dân thích ứng với rủi ro từ thời tiết để đưa ra phương án canh tác hợp lý trong lĩnh vực rau, củ, quả, hoa màu, gạo và các loại cây trồng khác. Đây là một yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng và bền vững cho doanh nghiệp.

Nhóm công tác ngành

Thách Thức Ngành Thuỷ Hải Sản

Cải thiện hiệu quả chi phí thức ăn chăn nuôi: Các doanh nghiệp nuôi trồng thủy hải sản cần kiểm soát hiệu quả chi phí thức ăn và cách thức cho ăn trong nuôi trồng tôm và cá tra, nhằm đảm bảo tính bền vững, thân thiện với môi trường. Điều này rất quan trọng quyết định tính thích ứng của ngành.

Cải thiện chất lượng nước: Nuôi trồng thủy hải sản cần nguồn nước sạch xuyên suốt quá trình – từ đầu vào đến đầu ra – nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản lượng, kiểm soát bệnh dịch và giảm ô nhiễm môi trường.

Thay thế sử dụng kháng sinh và kiểm soát dịch bệnh: Loại bỏ kháng sinh nguồn gốc hóa học và kiểm soát dịch bệnh là rất cần thiết để duy trì sản lượng, năng suất và đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Nhóm công tác ngành

Thách Thức Ngành Chăn nuôi

Cải thiện khả năng quản lý môi trường: Các đơn vị chăn nuôi cần cải thiện khả năng giám sát và quản lý môi trường chăn nuôi theo thời gian thực và điều khiển từ xa, để có biện pháp quản lý trang trại kịp thời, nâng cao sức khỏe vật nuôi và chất lượng sản phẩm đầu ra.

Giảm thiểu rủi ro lây lan dịch bệnh: Các đơn vị chăn nuôi cần có giải pháp kiểm sát dịch tễ thú y, hạn chế tối đa khả năng lây lan của dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động cũng như vật nuôi.

Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi: Các trang trại cần tối ưu hóa sử dụng thức ăn chăn nuôi và phương thức cho ăn trong suốt quá trình sinh trưởng của vật nuôi nhằm duy trì lợi nhuận và tính bền vững của trang trại.

Xử lý mùi hôi tại các trang trại chăn nuôi heo: Các trang trại cần những giải pháp giảm thiểu hoặc xử lý những mùi hôi từ chất thải chăn nuôi, nhằm cải thiện môi trường làm việc của công nhân, xây dựng quan hệ tốt đẹp với người dân xung quanh khu chăn nuôi và đảm bảo lợi nhuận bền vững.

Nhóm công tác ngành

Cohort

Congratulations To The GRAFT Challenge
Vietnam 2021 Startup Cohort!

Meet the scale-ups solving some of Vietnam’s most pressing agrifood challenges. 

AgNext Technologies
Country: India

An AI-driven SaaS platform that digitalizes food quality assessments.
Koltiva 
Country: Indonesia

Tailored IT solutions and services that improve project management along agriculture supply chains. 
EveryPig
Country: USA 

First-of-its-kind software program for pork combining real-time digital health monitoring, telehealth, and treatment tracking. 
JalaTech 
Country: Indonesia 

Precision, data-powered shrimp farm management platform that improves feed efficiency and health outcomes. 
ThinkBio
Country: Australia 

Bacteria-based replacement for synthetic nitrogen fertiliser, in smallholder-friendly formulation. 
ListenField
Country: Thailand 

Patent-backed precision ag tech platform leveraging data analytics to help farmers cut operational costs and improve productivity while reducing carbon footprint.
Sufresca
Country: Israel

Bio-based, easy-to-apply edible coatings to extend the shelf-life of fresh products for weeks under ambient conditions.

Tepbac

Country: Vietnam 

Integrated IoT solutions to improve operational efficiency, water quality control, and traceability in aquacultural enterprises. 
Cropin
Country: India 

Decision-making support and traceability tools built to reduce risk and maximize per-unit value, purpose-built for each and every corner of the agriecosystem (seed producers, contract farmers, processors, financial institutions, government, and more). 

GRAFT Challenge Vietnam 2021 Campaign Highlights

6 regional innovation showcases across India, Israel, Philippines, Indonesia, Singapore, and Vietnam – conducted alongside leading accelerators, investors, and corporate networks.

Mission-critical stakeholder partnerships including Industry Working Groups (from Vietnam’s Crops & Plantations, Aquaculture & Fisheries, and Livestock industries), Advisory Board, and Investment Partners.

Applications come from Vietnam and 16 countries around the world actively solving challenges posted by industry leaders.

What’s Next
On The GRAFT Journey?

1. Launch into action

Go public with your action plan and make your opening pitch to the Vietnam market.

2. Refine product-market fit

Integrate with potential customers, Industry Working Group Partners, and successful Vietnam-based scale-ups to localize your offer and revenue model.

3. Activate channel partners

Pitch to commercial partners and hear from peer entrepreneurs and in-market advisors how to engage your target channel.

4. Stand up your local team

Craft a strategy to build up a local product and sales team that can operate without you at the wheel.

5. Take your show on the road

Present your solution to client, investor, and institutional partners in an intensive week-long roadshow.

6. Reflect on the journey

Appraise where your scale-up stands against your initial diagnostic, and then take to the Vietnam sky with the skills, partners, and mentors you have built through GRAFT.